منوی غذا :


🍖 چلو کباب سلطانی    140,000 تومان 🍖
🍖 چلوکباب برگ ممتاز    127,000 تومان 🍖
🐟 سبزی پلو با ماهی    100,000 تومان 🐟
🍖 چلوکباب بختیاری    102,000 تومان 🍖
🍗 چلوجوجه ممتاز    80,000 تومان 🍗
🍖 چلوکوبیده نگین دار    85,000 تومان 🍢
🍖 چلو کباب میکس    70,000 تومان 🍢
🍗 چلوجوجه مخصوص    70,000 تومان 🐓
🍴 باقالی پلو با مرغ سرخ شده    70,000 تومان 🐓
🍴 زرشک پلو با مرغ سرخ شده    60,000 تومان 🐓
🍽 چلوکوبیده دوسیخ    80,000 تومان 🍖
🍽 چلوجوجه معمولی    55,000 تومان 🐓
🍽 چلوکوبیده تک سیخ    55,000 تومان 🍖
🍚 چلوخورشت قرمه سبزی    55,000 تومان 🐑
🍽 زرشک پلو با مرغ پرسنلی    50,000 تومان 🐓
🍚 چلوخورشت قیمه    50,000 تومان 🐂


🍚🍖 گوشت تازه و برنج ایرانی 🍚🍖

🍹 انواع دسر و نوشیدنی :    ماست موسیر ، زیتون پرورده ، نوشابه ، دوغ ، دلستر 🍹

👈🏻 مشتری حضوری = نوشیدنی رایگان 👉🏻


❉❉❉ دریافت کاتالوگ بروشور لیست منوی غذا ❉❉❉

لیست منوی غذا
چلوجوجه مخصوص
چلوجوجه ممتاز
چلوجوجه پرسنلی
چلو کوبیده
چلو کوبیده مخصوص
چلو میکس
سبزی پلو با ماهی
زرشک پلو با مرغ
🎋