منوی غذا :


🍖 چلو کباب سلطانی    130,000 تومان 🍖
🍖 چلوکباب برگ ممتاز    117,000 تومان 🍖
🐟 سبزی پلو با ماهی    90,000 تومان 🐟
🍖 چلوکباب بختیاری    92,000 تومان 🍖
🍗 چلوجوجه ممتاز    70,000 تومان 🍗
🍖 چلوکوبیده نگین دار    70,000 تومان 🍢
🍖 چلو کباب میکس    60,000 تومان 🍢
🍗 چلوجوجه مخصوص    60,000 تومان 🐓
🍴 باقالی پلو با مرغ سرخ شده    60,000 تومان 🐓
🍴 زرشک پلو با مرغ سرخ شده    50,000 تومان 🐓
🍽 چلوکوبیده دوسیخ    65,000 تومان 🍖
🍽 چلوجوجه معمولی    45,000 تومان 🐓
🍽 چلوکوبیده تک سیخ    45,000 تومان 🍖
🍚 چلوخورشت قرمه سبزی    45,000 تومان 🐑
🍽 زرشک پلو با مرغ پرسنلی    40,000 تومان 🐓
🍚 چلوخورشت قیمه    40,000 تومان 🐂


🍚🍖 گوشت تازه و برنج ایرانی 🍚🍖

🍹 انواع دسر و نوشیدنی :    ماست موسیر ، زیتون پرورده ، نوشابه ، دوغ ، دلستر 🍹

👈🏻 مشتری حضوری = نوشیدنی رایگان 👉🏻


❉❉❉ دریافت کاتالوگ بروشور لیست منوی غذا ❉❉❉

لیست منوی غذا
چلوجوجه مخصوص
چلوجوجه ممتاز
چلوجوجه پرسنلی
چلو کوبیده
چلو کوبیده مخصوص
چلو میکس
سبزی پلو با ماهی
زرشک پلو با مرغ
🎋